IV Ogólnopolska Konferencja ?Orzekanie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w ubezpieczeniach komercyjnych…?, 9-10 grudnia 2006 r.

W dniach 9-10 grudnia 2006 roku odbyła się w Tarnowie IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Głównym tematem Konferencji było „Orzekanie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w ubezpieczeniach komercyjnych i ubezpieczeniu społecznym – zasady orzekania i praktyka„. Bardzo istotnym wydarzeniem w czasie trwania konferencji było Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa w związku z upływem kadencji władz. Obrady odbywały się w Sali konferencyjnej Filii […]

V Ogólnopolska Konferencja, 23-24 listopada 2007 r.

I już V Ogólnopolska Konferencja PTOL poza nami. Po pierwsze: zwracając uwagę na numerację należy stwierdzić iż konferencje PTOL stały się tradycją. Po drugie: liczba uczestników ? ponad 160 ? świadczy niezbicie że jest to spotkanie naukowe o dużej wadze, bardzo potrzebne naszemu środowisku orzeczniczemu. Po trzecie: o randze konferencji niech świadczą nazwiska referentów ? wybitnych osobistości […]

Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych?, 6-7 czerwca 2008 r.

W dniach 6 i 7 czerwca 2008 r. odbyła się na Zamku Książ w Wałbrzychu VI Ogólnopolska Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych? oraz I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTOL ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym?. Organizatorzy Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Społecznej Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Komitety Komitet honorowy prof. dr hab. Ryszard Andrzejak – JM Rektor Akademii […]

VII Ogólnopolska Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych?, 26-27 czerwca 2009 r.

Organizatorzy Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Komitety Komitet honorowy Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej Ewa Kopacz – Minister Zdrowia Mieczysław Augustyn – Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sławomir Piechota – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Władysław Sidorowicz – Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Jarosław […]

VIII Ogólnopolska Konferencja ?Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem medycyny? (cz. I), 25 czerwca 2010 r.

Organizatorzy Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Zakład Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Komitety Komitet honorowy Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Henryk Smolarz, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Joanna […]

IX Ogólnopolska Konferencja ?Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem medycyny? (cz. II), 17 czerwca 2011 r.

Organizatorzy Zakład Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Komitety Komitet honorowy Joanna Jędrzejczak, Dyrektor Centrum Medycznego KształceniaPodyplomowego Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Wojciech Skiba, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Henryk Smolarz, […]

Sympozjum naukowe „Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego”, 8-10 czerwca 2006 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego Dni Orzecznictwa Lekarskiego Poznań 2006 dziękuję serdecznie za zainteresowanie i udział w naszym Sympozjum. Dołączam na pamiątkę zdjęcie z tego Sympozjum. Ponieważ chcemy w czerwcu przyszłego roku zorganizować kolejne Sympozjum, będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące organizacji. Pozdrawiam serdecznie, Jerzy T. Marcinkowski

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, 1 marca 2008 r.

1 marca 2008 r. odbyło się zorganizowane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, które odbyło się w Auli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (ul. Marymoncka 99/103). Udział w sympozjum był bezpłatny. Zgłoszenia należało przesyłać do 25.02.2008 r. Program Sympozjum Orzecznictwo lekarskie jako umiejętność z zakresu węższych dziedzin medycyny. Znaczenie orzecznictwa lekarskiego w gospodarczych ubezpieczeniach osobowych.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym?, 6-7 czerwca 2008 r.

W dniach 6 i 7 czerwca 2008 r. odbyła się na Zamku Książ w Wałbrzychu VI Ogólnopolska Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych? oraz I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTOL ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym?. Więcej informacji podstrona VI Ogólnopolskiej Konferencji ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych? program konferencji (plik pdf)

XI Seminarium ?Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) i jej zastosowania?, 14-16 listopada 2008 r.

Tematyka konferencji I. Czy ?ICF? pomoże w organizacji efektywnej współpracy i koordynacji działań w zakresie pomocy medycznej, pomocy społecznej i edukacji? Przegląd danych, dotyczących zdrowia i niepełnosprawności, gromadzonych w rezultacie podstawowej działalności placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, instytucji orzeczniczych i NFZ. Przegląd danych dotyczących wykształcenia osób niepełnosprawnych oraz ich aktualnego udziału w systemie edukacji. Przegląd danych, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich aktualnego udziału w rynku […]