VII Ogólnopolska Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych?, 26-27 czerwca 2009 r.

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
 • Szkoła Zdrowia Publicznego
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Komitety

Komitet honorowy

 • Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Ewa Kopacz – Minister Zdrowia
 • Mieczysław Augustyn – Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 • Sławomir Piechota – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • Władysław Sidorowicz – Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia
 • Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Jan Grzegorz Prądzyński – Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Sylwester Rypiński – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Wojciech Nagel – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Henryk Smolarz – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Joanna Jędrzejczak – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Leszek Sikorski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Janusz Opolski – Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
 • Irena Walecka – Dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Andrzej Wiśniewski – Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
 • Kazimierz Gilarski – Dowódca Garnizonu Warszawa

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
 • dr hab. med. Dionizy Bilski
 • prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
 • prof. dr hab. med.. Zygmunt Stęplewski
 • prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz
 • prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Komitet organizacyjny

Beata Zub-Karpik, Piotr Daniluk, Dariusz Lachman, Robert Staniszewski, Robert Witek, Wacław Żukowski.

 

Materiały do pobrania