O PTOL

O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego powstało w 2001 r. z inicjatywy lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności działających w dziedzinie orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Władze towarzystwa stanowią: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Publikacją naukową Towarzystwa jest wydawane cyklicznie (w formie elektronicznej) Orzecznictwo Lekarskie.

Więcej informacji