Konferencja „Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach ? pomiędzy nauką a praktyką”, 8 grudnia 2017 r.

8 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej. Tematem przewodni konferencji było Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach ? pomiędzy nauką a praktyką. Po konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Miejsce spotkania: Warszawa, ul. Wspólna 30 (w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Udział w konferencji był bezpłatny. Zapraszamy do […]

Konferencja „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, 19 grudnia 2017 r.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) w imieniu swoim oraz Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. ICF ? nowe spojrzenie na człowieka, która odbędzie się w Warszawie 19 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 (mapa). Tematem przewodnim konferencji będzie omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Spotkanie jest przede wszystkim adresowane […]

I Kongres PTOL, 15-16 września 2003 r.

Komitety Komitet honorowy Leszek Sikorski – Minister Zdrowia Anna Bańkowska – poseł na Sejm RP, przewodnicząca Kimisji Polityki Społecznej i Rodziny Jolanta Banach – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie GPIPS Alicja Murynowicz – poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Eugenia Tymieniecka – przewodnicząca Rady Nadzorczej ZUS Aleksandra Wiktorow – prezez ZUS […]

Jaka jest idea orzecznictwa lekarskiego

Istotą orzecznictwa lekarskiego jest wypowiadanie się dla różnych celów i w różnej formie o, stwierdzonych w badaniach, odchyleniach w stanie zdrowia. Orzeczenie lekarskie ma istotne znaczenie dlatego, że w wielu przypadkach może od niego zależeć los człowieka, jego zdrowie, warunki bytowe, a nawet wolność i honor. Każdy lekarz, wydając orzeczenie lekarskie, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności i z olbrzymiego kredytu zaufania, jakim obdarzyło go […]

Konferencja „Po pierwsze prewencja”, 21 października 2016 r.

21 października 2016 r. w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się konferencja „Po pierwsze prewencja”, organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Orzecznictwa Lekarskiego oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wydarzenie to adresowane było do lekarzy orzekających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w innych instytucjach zabezpieczenia społecznego, zakładach ubezpieczeniowych, do lekarzy biegłych sądowych oraz do przedstawicieli środowisk […]

Walne Zgromadzenie Członków PTOL, 21 października 2016 r.

W dniu 21 października 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w trakcie drugiego dnia obrad konferencji organizowanej przez PTOL ?Po pierwsze prewencja?. Ważniejsze ustalenia: Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa Nowym Wiceprezesem Zarządu została Pani dr n. med. Grażyna Hart. Wysokość składki członkowskiej ustalono na […]