Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych?, 6-7 czerwca 2008 r.

W dniach 6 i 7 czerwca 2008 r. odbyła się na Zamku Książ w Wałbrzychu VI Ogólnopolska Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych? oraz I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTOL ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym?.

Organizatorzy

 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Społecznej
 • Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego

Komitety

Komitet honorowy

 • prof. dr hab. Ryszard Andrzejak – JM Rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr n. med. Irena Walecka-Herniczek – Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA
 • dr n. med. Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska – Naczelny Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ewa Jakubowiak – Naczelny Lekarz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Andrzej Rożniatowski – Przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
 • prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz
 • prof. dr hab. Jerzy T.  Marcinkowski
 • dr hab. Dionizy Bilski

Komitet organizacyjny

Ludmiła Waszkiewicz, Wiesława Niemiec-Gmerek, Katarzyna Zatońska, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Robert Witek, Paweł Niziołek, Jakub Einhorn.

 

Materiały do pobrania