XI Seminarium ?Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) i jej zastosowania?, 14-16 listopada 2008 r.

Tematyka konferencji

I. Czy ?ICF? pomoże w organizacji efektywnej współpracy i koordynacji działań w zakresie pomocy medycznej, pomocy społecznej i edukacji?

 • Przegląd danych, dotyczących zdrowia i niepełnosprawności, gromadzonych w rezultacie podstawowej działalności placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, instytucji orzeczniczych i NFZ.
 • Przegląd danych dotyczących wykształcenia osób niepełnosprawnych oraz ich aktualnego udziału w systemie edukacji.
 • Przegląd danych, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich aktualnego udziału w rynku pracy.
 • Międzynarodowe, krajowe i regionalne systemy informacyjne dotyczące zdrowia i niepełnosprawności, edukacji i pracy.
 • Europejskie przykłady udanej współpracy i koordynacji działań w zakresie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i edukacji.
 • Przykłady współpracy i koordynacji działań w zakresie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i edukacji w Polsce.
 • Zintegrowane systemy informacyjne -jako rezultat i zarazem jako warunek efektywnej współpracy i koordynacji działań w dziedzinie zdrowia i powiązanych z nim obszarach. Czy ICF pomoże wyjść z błędnego koła?

II. W kierunku partnerstwa dla zdrowia, sieci opieki zdrowotnej, innowacyjnej gospodarki i edukacji kontynuowanej przez całe życie

 • ICF a indywidualizacja leczenia i rehabilitacji.
 • Koszty ?dobrej? i ?złej? opieki zdrowotnej.
 • Koszty i korzyści opieki zdrowotnej skoordynowanej z pomocą społeczną i edukacją.
 • Perspektywa uporządkowania i harmonizacji stosowanych metod pomiaru i analizy danych dotyczących funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia.
 • Potrzeby w zakresie przygotowania nowych narzędzi pomiaru i nowe kierunki badań w w/w dziedzinie.
 • Prace dotyczące zastosowań ICF i programy edukacyjne w tym zakresie realizowane przez WHO oraz przy współpracy z WHO.
 • Prace dotyczące ICF i edukacja w zakresie zastosowań ICF w Holandii.
 • Prace dotyczące ICF i edukacja zakresie zastosowań ICF w Polsce.

III. Upowszechnienie ICF i łączne stosowanie ICF oraz ICD. Potrzeby edukacyjne w tym zakresie

 • Zastosowanie ICF do kształtowania struktury komunikacji w wielodyscyplinarnym zespol diagnostyczno-terapeutycznym (na przykładzie zespołu reumatologicznego).
 • Zastosowanie ICF w Kwestionariuszu /Dokumentacji Rozwiązywania Problemów Rehabilitacyjnych w codziennej praktyce klinicznej (na przykładzie leczenia fizjoterapeutycznego).
 • Zastosowanie ICF w kompleksowej rehabilitacji dzieci ze złożoną niesprawnością.
 • Zastosowanie metod analizy gradacyjnej do danych kodowanych za pomocą ICF.

 

Materiały do pobrania