Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego

Home

O NAS

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego powstało w 2001 r. z inicjatywy lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności, działających w dziedzinie orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Władze towarzystwa stanowią: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Publikacją naukową Towarzystwa jest, wydawane cyklicznie (w formie elektronicznej) „Orzecznictwo Lekarskie”.

Więcej na temat PTOL >>

CELE

Celem Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego jest upowszechnianie wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego, wymiana doświadczeń oraz propagowanie „dobrych praktyk” w tej dziedzinie, a także podejmowanie działań w celu utrzymania wysokiego poziomu etycznego członków Towarzystwa oraz prestiżu naukowego orzecznictwa lekarskiego w Polsce. Cele te są realizowane poprzez uczestniczenie we wszystkich formach kształcenia lekarzy w orzecznictwie lekarskim, opiniowanie w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie, mogącym przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania orzecznictwa lekarskiego w kraju.

BIBLIOTEKA

Jaka jest idea orzecznictwa lekarskiego

Istotą orzecznictwa lekarskiego jest wypowiadanie się dla różnych celów i w różnej formie o, stwierdzonych w badaniach, odchyleniach w stanie zdrowia.

Orzeczenie lekarskie ma istotne znaczenie dlatego, że w wielu przypadkach może od niego zależeć los człowieka, jego zdrowie, warunki bytowe, a nawet wolność i honor. Każdy lekarz, wydając orzeczenie lekarskie, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności i z olbrzymiego kredytu zaufania, jakim obdarzyło go społeczeństwo.

kontynuuj czytanie >>