IV Ogólnopolska Konferencja ?Orzekanie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w ubezpieczeniach komercyjnych…?, 9-10 grudnia 2006 r.

W dniach 9-10 grudnia 2006 roku odbyła się w Tarnowie IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Głównym tematem Konferencji było „Orzekanie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w ubezpieczeniach komercyjnych i ubezpieczeniu społecznym – zasady orzekania i praktyka„. Bardzo istotnym wydarzeniem w czasie trwania konferencji było Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa w związku z upływem kadencji władz. Obrady odbywały się w Sali konferencyjnej Filii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W konferencji uczestniczyli lekarze orzecznicy ZUS, KRUS, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, MON, MSWiA, lekarze biegli sądowi oraz orzekający dla celów ubezpieczeń osobowych komercyjnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Konferencja zgromadziła ponad 100 lekarzy, frekwencja, więc była mniejsza niż na poprzednich spotkaniach tego typu, co bardzo zdziwiło wszystkich obecnych. Wpływ na to miało zapewne bardzo późne dostarczenie zaproszeń przez Pocztę Polską w związku z odbywającym się protestem jej pracowników. Niektóre zaproszenia doszły do adresatów z 6 tygodniowym opóźnieniem. Dziwnym zjawiskiem trudnym do wytłumaczenia było także bardzo liczne odwoływanie wcześniej zgłoszonego uczestnictwa przez niektórych lekarzy orzeczników ZUS.

W pierwszym dniu Konferencji odbyły się 2 sesje. Poruszano bardzo istotne tematy dotyczące znaczenia społecznego niepełnosprawności i niesamodzielności, zastosowania w orzecznictwie lekarskim klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia ICF, oraz problemów etycznych związanych z procesem orzekania lekarskiego.

Cała druga sesja poświęcona była tematowi głównemu konferencji, czyli orzekaniu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w ubezpieczeniach komercyjnych i ubezpieczeniu społecznym.

Po wyczerpaniu tematyki naukowej pierwszego dnia obrad i przerwie rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia PTOL.

Po wyczerpującym pierwszym dniu uczestnicy konferencji udali się na kolację towarzyską. W czasie wieczoru była okazja wysłuchania występu kwartetu smyczkowego absolwentów tarnowskiej szkoły muzycznej (aktualnie studentów I roku Akademii Muzycznej), oraz znanego polskiego parodysty Waldemara Ochni, który rozbawił wszystkich prawie do łez. Całość uzupełniła bardzo dobra kuchnia galicyjska. Kolacja była także okazją do swobodniejszego omówienia wielu nurtujących środowisko orzecznicze tematów.

Drugiego dnia konferencji w czasie dwóch sesji omawiano problemy z orzekaniem w schorzeniach psychicznych, po urazach czaszkowo-mózgowych, oraz u osób deportowanych w latach 1940-1956 do ZSRR. Przedstawiono uczestnikom model ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech, a także poruszono problemy związane z opiniowaniem sądowo-medycznym lekarzy biegłych sądowych.

Jedna z ciekawych prezentacji dotyczyła próby ustalenia niektórych parametrów jakości w orzecznictwie lekarskim.

Po wypowiedziach uczestników konferencji oraz gorących opiniach można zaliczyć spotkanie do bardzo udanych. Podbudowały ona organizatorów na tyle, że postanowili oni aby zorganizować podobne spotkanie w 2007 roku.

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w kolejnych wydaniach orzecznictwa lekarskiego, aby wszyscy nieobecni mieli okazję się z nimi zapoznać. Niestety nie jesteśmy w stanie przekazać w żaden sposób (poza kilkoma fotografiami) atmosfery i pozytywnych wrażeń.

Do zobaczenia na V Konferencji PTOL!
Za Komitet Organizacyjny Konferencji
lek. Robert W. Witek.

Komitety

Komitet honorowy

  • Anna Kalata – Minister Pracy i Polityki Socjalnej

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
  • prof. AM dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
  • prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz
  • prof. dr hab. Zygmunt Stęplewski
  • dr hab. Dionizy Bilski

Komitet organizacyjny

Robert Witek, Witold Obrzut, Jacek Skrzyński.