VIII Ogólnopolska Konferencja ?Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem medycyny? (cz. I), 25 czerwca 2010 r.

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego
 • Zakład Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

Komitety

Komitet honorowy

 • Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Wojciech Skiba, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Henryk Smolarz, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Joanna Jędrzejczak, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
 • prof. AM dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
 • prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz
 • prof. dr hab. Piotr Zaborowski
 • dr hab. Dionizy Bilski

Komitet organizacyjny

Wacław Żukowski, Piotr Daniluk, Halina Krześniak, Paweł Mazurkiewicz, Beata Zub-Karpik.

 

Materiały do pobrania