Podyplomowe Studia „Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W roku akademickim 2017/2018 Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej organizują kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa Lekarskiego. Studia adresowane są w szczególności do lekarzy – oraz do pracowników sektora ubezpieczeniowego. Absolwenci uzyskują Dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

I Kongres PTOL, 15-16 września 2003 r.

Komitety Komitet honorowy Leszek Sikorski – Minister Zdrowia Anna Bańkowska – poseł na Sejm RP, przewodnicząca Kimisji Polityki Społecznej i Rodziny Jolanta Banach – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie GPIPS Alicja Murynowicz – poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Eugenia Tymieniecka – przewodnicząca Rady Nadzorczej ZUS Aleksandra Wiktorow – prezez ZUS […]

II Konferencja PTOL „Orzecznictwo lekarskie dla celów zabezpieczenia społecznego w świetle obowiązujących przepisów”, czerwiec 2003 r.

Ponieważ nie było wcześniej okazji wracam do czerwca br. i II Regionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej której temat to orzecznictwo lekarskie dla celów zabezpieczenia społecznego w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie oraz Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W konferencji uczestniczyli lekarze orzecznicy, lekarze biegli sądowi a także lekarze leczący. Gośćmi byli: […]

III Ogólnopolska Konferencja ?Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego u progu wejścia polski do unii europejskiej?, 6-8 czerwca 2004 r.

Organizatorzy Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Katedra Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Komitety Komitet honorowy prof. Jerzy Hausner – p.o. Minister Zdrowia prof. dr hab. Grzegorz H. Brębowicz – J.M. Rektor Akademii Meydcznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Komitet naukowy dr hab. Jerzy T. Marcinkowski […]

IV Ogólnopolska Konferencja ?Orzekanie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w ubezpieczeniach komercyjnych…?, 9-10 grudnia 2006 r.

W dniach 9-10 grudnia 2006 roku odbyła się w Tarnowie IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Głównym tematem Konferencji było „Orzekanie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w ubezpieczeniach komercyjnych i ubezpieczeniu społecznym – zasady orzekania i praktyka„. Bardzo istotnym wydarzeniem w czasie trwania konferencji było Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa w związku z upływem kadencji władz. Obrady odbywały się w Sali konferencyjnej Filii […]

V Ogólnopolska Konferencja, 23-24 listopada 2007 r.

I już V Ogólnopolska Konferencja PTOL poza nami. Po pierwsze: zwracając uwagę na numerację należy stwierdzić iż konferencje PTOL stały się tradycją. Po drugie: liczba uczestników ? ponad 160 ? świadczy niezbicie że jest to spotkanie naukowe o dużej wadze, bardzo potrzebne naszemu środowisku orzeczniczemu. Po trzecie: o randze konferencji niech świadczą nazwiska referentów ? wybitnych osobistości […]

Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych?, 6-7 czerwca 2008 r.

W dniach 6 i 7 czerwca 2008 r. odbyła się na Zamku Książ w Wałbrzychu VI Ogólnopolska Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych? oraz I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTOL ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym?. Organizatorzy Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Społecznej Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Komitety Komitet honorowy prof. dr hab. Ryszard Andrzejak – JM Rektor Akademii […]

VII Ogólnopolska Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych?, 26-27 czerwca 2009 r.

Organizatorzy Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Komitety Komitet honorowy Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej Ewa Kopacz – Minister Zdrowia Mieczysław Augustyn – Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sławomir Piechota – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Władysław Sidorowicz – Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Jarosław […]

VIII Ogólnopolska Konferencja ?Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem medycyny? (cz. I), 25 czerwca 2010 r.

Organizatorzy Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Zakład Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Komitety Komitet honorowy Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Henryk Smolarz, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Joanna […]