Etyka lekarska a problem konfliktu ról w pracy lekarza orzecznika

G. Mus, J. Zdrzałek Normy etyczno-moralne dla danego zawodu wyrastają zarówno z moralności przekonań i postępowania przedstawicieli danego zawodu, jak i oczekiwań kierowanych pod ich adresem przez społeczeństwo. Realizacji wartości centralnej danej etyki zawodowej służą kodeksy zawodowe. Adresowane do przedstawicieli danego zawodu, składają się one na wzór i ideał etyczno-moralny danego zawodu. Etyka zawodowa stanowi filozofię dobrego działania zawodowego. Etyki […]

Od Hipokratesa do współczesnych kodeksów etyki

G. Mus, J. Zdrzałek Wstęp nawiązuje do starożytnych źródeł etyki lekarskiej od egipskiego lekarza, architekta i urzędnika Imhotepa (XXVII/XXVI w. p.n.e.). Z postacią Hipokratesa (IV w. p.n.e.) wiąże się nie tylko sama przysięga, ale też mniej znane przykazanie. Omówienie obydwu dokumentów poprzedzi ustalenie głównych nurtów tzw. tradycji hipokratesowskiej. Składają się na nią: tajemnica zawodowa, pojęcie dobra […]

Etyka w zawodzie lekarza

J. Hołówka Zawodowa działalność lekarza jest poddana licznym normom, Część z nich to normy moralne obowiązujące dlatego, że lekarz zajmuje wobec pacjenta rolę szczególną! uprzywilejowaną. Człowiek chory ma często ograniczoną zdolność podejmowania decyzji, ulega niepewności lub lękom, podlega zmianom nastroju, cierpi, konstruuje nieprzemyślane i chwiejne plany dalszego życia. Lekarz powinien mieć na uwadze dwa aspekty tej sytuacji. […]