Konferencja „Po pierwsze prewencja”, 21 października 2016 r.

21 października 2016 r. w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się konferencja „Po pierwsze prewencja”, organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Orzecznictwa Lekarskiego oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wydarzenie to adresowane było do lekarzy orzekających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w innych instytucjach zabezpieczenia społecznego, zakładach ubezpieczeniowych, do lekarzy biegłych sądowych oraz do przedstawicieli środowisk zainteresowanych orzecznictwem lekarskim. Konferencja poświęcona była między innymi zagadnieniom prewencji w chorobach układu krążenia i schorzeniach psychicznych, które są bardzo istotne dla systemu ubezpieczeń społecznych i systemu ochrony zdrowia.

Zaprezentowane zały również zagadnienia dotyczące zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w orzecznictwie lekarskim.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Materiały do pobrania: