Walne Zgromadzenie Członków PTOL, 21 października 2016 r.

W dniu 21 października 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w trakcie drugiego dnia obrad konferencji organizowanej przez PTOL ?Po pierwsze prewencja?.

Ważniejsze ustalenia:

 1. Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa
  Nowym Wiceprezesem Zarządu została Pani dr n. med. Grażyna Hart.
 2. Wysokość składki członkowskiej ustalono na kwotę 60 zł rocznie
  Składka w nowej wysokości obowiązywać będzie także w roku 2016, a dla osób, które opłaciły składkę członkowską za ten rok w wysokości 90 zł różnica, tj. 30 zł, zostanie zaliczona do składki należnej za rok przyszły tj. 2017.
 3. Abolicja w opłacaniu składek członkowskich
  Osoby, które nie opłacały składek mogą kontynuować członkostwo w Towarzystwie ? bez konieczności opłacania zaległych składek.
 4. Cele i formy działania Towarzystwa, plan funkcjonowania w latach 2016 ? 2018
  • organizowanie raz w roku, konferencji naukowych Towarzystwa;
  • nawiązanie współpracy z Europejską Unią Lekarzy w Zabezpieczeniu i Ubezpieczeniu Społecznym (EUMASS) oraz kontynuowanie współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej (PTMU);
  • modernizacja strony internetowej;
  • kontynuowanie wydawania czasopisma ?Orzecznictwo Lekarskie?; wydawnictwo będzie publikowane w formie elektronicznej.