×

O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego powstało w 2001 r. z inicjatywy lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności działających w dziedzinie orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Władze towarzystwa stanowią: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Publikacją naukową Towarzystwa jest wydawane cyklicznie (w formie elektronicznej) Orzecznictwo Lekarskie.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO
skr. pocztowa nr 15
01-748 FUP Warszawa 86

adres e-mail:
kontakt@ptol.org.pl