„Polskie Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego w sprawie reformy orzecznictwa lekarskiego”

Poniżej w załączniku prezentujemy Państwu wybrane wystąpienia Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego dotyczące reformy orzecznictwa lekarskiego oraz korespondencję skierowaną do naszej wiadomości w tej sprawie.