„Orzekanie w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu powstania szkody na osobie a Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disabillity and Health)”

Poniżej w załączniku prezentujemy Państwu opinię Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego dotyczącą zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w orzecznictwie w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu powstania szkody na osobie.