Rodzaje i tryb orzecznictwa lekarskiego w zakresie medycyny pracy

J. Iżycki

Autor omawia rodzaje i podstawy prawne orzecznictwa lekarskiego obowiązujące w zakresie medycyny pracy. Uwzględnia także tryb orzekania oraz określa zakres kompetencji formalnych i merytorycznych podmiotów orzekających szczebla podstawowego i wojewódzkiego.

Ponadto zwraca uwagę na znajomość zasad oceny higienicznych warunków pracy konieczną lekarzowi dla prowadzenia przez niego prawidłowego postępowania orzeczniczego.

Wymienia i określa także szereg innych uwarunkowań niezbędnych w działalności diagnostycznej, profilaktycznej i orzeczniczej osób zatrudnionych w służbie medycyny pracy na rzecz pracowników.

Referat

Powyższy tekst stanowi streszczenie referatu wygłoszonego w ramach I Kongresu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, który odbył się w dniach 15/16 września 2003 w Łodzi.