„Reforma orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego chorób, urazów i ich następstw” – artykuł autorstwa Pani Profesor Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej – Prezesa Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, Przewodniczącej Rady ds. Wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.

Poniżej w załączniku prezentujemy Państwu artykuł opublikowany w 36–37 numerze Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (publikacja wydawana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W artykule przedstawiono  rolę orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego chorób, urazów i ich następstw (niepełnosprawność i niesamodzielność), uwzględniając rys historyczny, stan aktualny i proponowane zmiany o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym. Nawiązano  również do wieloletniej dyskusji i prac przygotowawczych do reformy orzecznictwa lekarskiego. Wszystkim zainteresowanym tematyką orzecznictwa lekarskiego polecamy ten artykuł.