Konferencja „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, 19 grudnia 2017 r.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) w imieniu swoim oraz Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. ICF ? nowe spojrzenie na człowieka, która odbędzie się w Warszawie 19 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 (mapa).

Tematem przewodnim konferencji będzie omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Spotkanie jest przede wszystkim adresowane do lekarzy orzeczników oraz biegłych sądowych oceniających stan zdrowia pacjentów oraz innych środowisk zainteresowanych wdrożeniem klasyfikacji ICF.

Wierzymy, że merytoryczna dyskusja wzmocni zainteresowanie zastosowaniem klasyfikacji ICF w Polsce. Wydarzenie to jest kontynuacją, zakończonej sukcesem, konferencji międzynarodowej pod tym samym tytułem. Ówczesna konferencja została zorganizowana przez PTOL we współpracy z PIU, WHO i ZUS, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, i odbyła się w 2014 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji i do zarejestrowania swojej obecności w terminie do 17 grudnia br..

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!