II Konferencja PTOL „Orzecznictwo lekarskie dla celów zabezpieczenia społecznego w świetle obowiązujących przepisów”, czerwiec 2003 r.

Ponieważ nie było wcześniej okazji wracam do czerwca br. i II Regionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej której temat to orzecznictwo lekarskie dla celów zabezpieczenia społecznego w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie oraz Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W konferencji uczestniczyli lekarze orzecznicy, lekarze biegli sądowi a także lekarze leczący.

Gośćmi byli: Sędzia Sądu Najwyższego Teresa Romer, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Centrali ZUS Dr Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska oraz Sędziowie Sądów Okręgowych i Apelacyjnych Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych.

Pani Dyrektor przedstawiła krótki rys historyczny orzecznictwa lekarskiego w Polsce oraz przesłanki i kształt organizacyjny reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

Drugim tematem były wybrane prawne aspekty orzekania o niezdolności do pracy w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wykład zawierał omówienie podstawowych prawnych określeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy. Zwrócono w nim szczególną uwagę na elementy definicji niezdolności do pracy oraz jej stopni a także przedstawiono stanowiska Sądu Najwyższego dotyczące zagadnień z zakresu orzecznictwa o niezdolności do pracy wyrażone w uzasadnieniach wydanych wyroków.

Po przerwie w obradach – w czasie której wielu uczestników miało okazję do przedyskutowania wcześniejszej tematyki konferencji – Sędzia Sądu Najwyższego Pani Teresa Romer przedstawiła bardzo interesujące uwagi związane z głównymi regulacjami wynikającymi z przepisów ustawowych a mających znaczenie dla oceny socjalno-prawnej w procesie orzekania o niezdolności do pracy. Wykład ten był tym cenniejszy iż Pani Sędzia Teresa Romer jest wysokim autorytetem w dziedzinie prawa pracy.

Następny temat był próbą praktycznego przedstawienia prawnych zasad orzecznictwa lekarskiego w schorzeniach przewlekłych na przykładzie cukrzycy.

Cukrzyca jest dobrym modelem do rozważań dotyczących orzecznictwa o niezdolności do pracy. Schorzenie to ma swój początek zarówno u osób młodych przed podjęciem pracy zarobkowej a często i edukacji, jak i w wieku średnim gdy rozpoczyna się u osoby już pracującej w określonym zawodzie.

Różna jest także zdolność do podołania obowiązkom zawodowym w zależności od rodzaju stosowanej terapii. Fakty te umożliwiają praktyczną analizę wielu problemów ważkich w procesie orzekania. Ponadto szybki postęp w zakresie leczenia w znacznym stopniu zmienia poglądy na zdolność do pracy ludzi z podobnymi schorzeniami.

Ostatni temat dotyczył aktywnych działań przeciwdziałających powstaniu niezdolności do pracy oraz prowadzących do odzyskania tej zdolności takich jak rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej i przekwalifikowanie zawodowe.

Konferencja była pierwszym regionalnym spotkaniem zorganizowanym z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.

Frekwencja na spotkaniu mile zaskoczyła organizatorów i jest dużą zachętą do organizacji podobnych w przyszłości.

Na marginesie pragnę już dzisiaj przekazać wiadomość iż decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa, Tarnów będzie miejscem organizacji w czerwcu 2004 roku Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.

Tak więc – dziękując wszystkim uczestnikom za udział i pochlebne opinie ? do zobaczenia za rok na III (już ogólnopolskiej) Konferencji!

dr Robert W. Witek