I Kongres PTOL, 15-16 września 2003 r.

Komitety

Komitet honorowy

 • Leszek Sikorski – Minister Zdrowia
 • Anna Bańkowska – poseł na Sejm RP, przewodnicząca Kimisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • Jolanta Banach – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie GPIPS
 • Alicja Murynowicz – poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • Eugenia Tymieniecka – przewodnicząca Rady Nadzorczej ZUS
 • Aleksandra Wiktorow – prezez ZUS
 • Krzysztof Pater – podsekretarz stanu w Ministerstwie GPIPS
 • Jan Kopczyk – prezez KRUS
 • Andrzej Lewiski – J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Krzysztof Makowski – wojewoda łódzki
 • Konstanty Radziwiłł – prezez Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Jerzy Świątkiewicz – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Jerzy Wysocki – prezez Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Mieczyław Teodorczyk – marzałek województwa łódzkiego

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
 • dr hab. Bohdan Dudek
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Obrębowski
 • prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak
 • prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska

 

Materiały do pobrania