Konferencja „Zastosowanie klasyfikacji ICF w praktyce sądowej dotyczącej zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę na osobie”.

23 kwietnia o godzinie 10.00 odbędzie się webinarium Polskiej Izby Ubezpieczeń pt.: „Zastosowanie klasyfikacji ICF w praktyce sądowej dotyczącej zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę na osobie”. Zapraszamy serdecznie do rejestracji: Link do rejestracji >>>> https://rejestracja.piu.org.pl/konferencje/zastosowanie-klasyfikacji-icf-w-praktyce-sadowej-dotyczacej-zadoscuczynienia-i-odszkodowania-za-szkode-na-osobie/ Po rejestracji otrzymacie Państwo mailem link do platformy Zoom, na której odbędzie się spotkanie. Webinarium przygotowane jest przede wszystkim dla […]

„Orzekanie w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu powstania szkody na osobie a Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disabillity and Health)”

Poniżej w załączniku prezentujemy Państwu opinię Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego dotyczącą zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w orzecznictwie w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu powstania szkody na osobie. link do pisma

„Reforma orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego chorób, urazów i ich następstw” – artykuł autorstwa Pani Profesor Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej – Prezesa Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, Przewodniczącej Rady ds. Wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.

Poniżej w załączniku prezentujemy Państwu artykuł opublikowany w 36–37 numerze Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (publikacja wydawana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W artykule przedstawiono  rolę orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego chorób, urazów i ich następstw (niepełnosprawność i niesamodzielność), uwzględniając rys historyczny, stan aktualny i proponowane zmiany o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym. Nawiązano  również […]

Publikacja pt. „Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-dentystycznych” – wydanie 6, Autor – Profesor Anna Wilmowska – Pietruszyńska

Uprzejmie informujemy, że nakładem wydawnictwa Edra Urban & Partner ukazało się nowe, już 6, wydanie  „Orzecznictwa lekarskiego dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-dentystycznych”. Wszystkim zainteresowanym zdobyciem, a także poszerzeniem  swojej wiedzy z zakresu  orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego, polecamy tę publikację. Poniżej zamieszczamy opinię dotyczącą tej publikacji, przekazaną przez Panią Profesor Gertrudę Uścińską […]

Podyplomowe Studia „Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W roku akademickim 2017/2018 Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej organizują kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa Lekarskiego. Studia adresowane są w szczególności do lekarzy – oraz do pracowników sektora ubezpieczeniowego. Absolwenci uzyskują Dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

I Kongres PTOL, 15-16 września 2003 r.

Komitety Komitet honorowy Leszek Sikorski – Minister Zdrowia Anna Bańkowska – poseł na Sejm RP, przewodnicząca Kimisji Polityki Społecznej i Rodziny Jolanta Banach – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie GPIPS Alicja Murynowicz – poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Eugenia Tymieniecka – przewodnicząca Rady Nadzorczej ZUS Aleksandra Wiktorow – prezez ZUS […]

II Konferencja PTOL „Orzecznictwo lekarskie dla celów zabezpieczenia społecznego w świetle obowiązujących przepisów”, czerwiec 2003 r.

Ponieważ nie było wcześniej okazji wracam do czerwca br. i II Regionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej której temat to orzecznictwo lekarskie dla celów zabezpieczenia społecznego w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie oraz Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W konferencji uczestniczyli lekarze orzecznicy, lekarze biegli sądowi a także lekarze leczący. Gośćmi byli: […]

III Ogólnopolska Konferencja ?Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego u progu wejścia polski do unii europejskiej?, 6-8 czerwca 2004 r.

Organizatorzy Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Katedra Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Komitety Komitet honorowy prof. Jerzy Hausner – p.o. Minister Zdrowia prof. dr hab. Grzegorz H. Brębowicz – J.M. Rektor Akademii Meydcznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Komitet naukowy dr hab. Jerzy T. Marcinkowski […]