Władze

Zarząd Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego

Prezes Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Wiceprezes Grażyna Hart
Sekretarz Zofia Gronowska
Skarbnik Andrzej Kozyrski
Członkowie Halina Krześniak
Ryszard Pacholski

Komisja Rewizyjna

Walne Zgromadzenie

Ostatnie Walne Zgromadzenie miało miejsce w październiku 2016 r. (więcej informacji).

Redaktor wydawnictw Towarzystwa

Dionizy Bilski

Więcej informacji