Władze

Zarząd Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego

Prezes zarządu Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Sekretarz Zofia Gronowska
Skarbnik Andrzej Kozyrski
Członkowie zarządu Halina Krześniak
Ryszard Pacholski
Piotr Daniuluk
Paweł Czarnecki

Komisja Rewizyjna

Walne Zgromadzenie

Ostatnie Walne Zgromadzenie miało miejsce 10 grudnia 2018 r.

Redaktor wydawnictw Towarzystwa

Dionizy Bilski

Więcej informacji