×

VII Ogólnopolska Konferencja „Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych”, 26-27 czerwca 2009 r.

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
 • Szkoła Zdrowia Publicznego 
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Komitety

Komitet honorowy

 • Jolanta Fedak - Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Ewa Kopacz - Minister Zdrowia
 • Mieczysław Augustyn - Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 • Sławomir Piechota - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • Władysław Sidorowicz - Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia
 • Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Jan Grzegorz Prądzyński - Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Sylwester Rypiński - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Wojciech Nagel - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Henryk Smolarz - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Joanna Jędrzejczak - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Leszek Sikorski - Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Janusz Opolski - Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
 • Irena Walecka - Dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Andrzej Wiśniewski - Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
 • Kazimierz Gilarski - Dowódca Garnizonu Warszawa

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
 • dr hab. med. Dionizy Bilski
 • prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
 • prof. dr hab. med.. Zygmunt Stęplewski 
 • prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz   
 • prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Komitet organizacyjny

Beata Zub-Karpik, Piotr Daniluk, Dariusz Lachman, Robert Staniszewski, Robert Witek, Wacław Żukowski.

 

Materiały do pobrania

 

Powrót

<< powrót do podstrony Konferencje

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO
skr. pocztowa nr 15
01-748 FUP Warszawa 86

adres e-mail:
kontakt@ptol.org.pl