×

Orzecznictwo Lekarskie

Już wkrótce.

 

Tymczasowo zapraszamy na starą stronę czasopisma, tj.: http://www.ol.21net.pl/ole.php

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO
skr. pocztowa nr 15
01-748 FUP Warszawa 86

adres e-mail:
kontakt@ptol.org.pl