IX Ogólnopolska Konferencja ?Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem medycyny? (cz. II), 17 czerwca 2011 r.

Organizatorzy Zakład Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Komitety Komitet honorowy Joanna Jędrzejczak, Dyrektor Centrum Medycznego KształceniaPodyplomowego Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Wojciech Skiba, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Henryk Smolarz, […]

Sympozjum naukowe „Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego”, 8-10 czerwca 2006 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego Dni Orzecznictwa Lekarskiego Poznań 2006 dziękuję serdecznie za zainteresowanie i udział w naszym Sympozjum. Dołączam na pamiątkę zdjęcie z tego Sympozjum. Ponieważ chcemy w czerwcu przyszłego roku zorganizować kolejne Sympozjum, będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące organizacji. Pozdrawiam serdecznie, Jerzy T. Marcinkowski

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, 1 marca 2008 r.

1 marca 2008 r. odbyło się zorganizowane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, które odbyło się w Auli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (ul. Marymoncka 99/103). Udział w sympozjum był bezpłatny. Zgłoszenia należało przesyłać do 25.02.2008 r. Program Sympozjum Orzecznictwo lekarskie jako umiejętność z zakresu węższych dziedzin medycyny. Znaczenie orzecznictwa lekarskiego w gospodarczych ubezpieczeniach osobowych.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym?, 6-7 czerwca 2008 r.

W dniach 6 i 7 czerwca 2008 r. odbyła się na Zamku Książ w Wałbrzychu VI Ogólnopolska Konferencja ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych? oraz I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTOL ?Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym?. Więcej informacji podstrona VI Ogólnopolskiej Konferencji ?Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych? program konferencji (plik pdf)

XI Seminarium ?Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) i jej zastosowania?, 14-16 listopada 2008 r.

Tematyka konferencji I. Czy ?ICF? pomoże w organizacji efektywnej współpracy i koordynacji działań w zakresie pomocy medycznej, pomocy społecznej i edukacji? Przegląd danych, dotyczących zdrowia i niepełnosprawności, gromadzonych w rezultacie podstawowej działalności placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, instytucji orzeczniczych i NFZ. Przegląd danych dotyczących wykształcenia osób niepełnosprawnych oraz ich aktualnego udziału w systemie edukacji. Przegląd danych, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich aktualnego udziału w rynku […]

Konferencja „Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach ? pomiędzy nauką a praktyką”, 8 grudnia 2017 r.

8 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej. Tematem przewodni konferencji było Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach ? pomiędzy nauką a praktyką. Po konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Miejsce spotkania: Warszawa, ul. Wspólna 30 (w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Udział w konferencji był bezpłatny. Zapraszamy do […]

Konferencja „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, 19 grudnia 2017 r.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) w imieniu swoim oraz Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. ICF ? nowe spojrzenie na człowieka, która odbędzie się w Warszawie 19 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 (mapa). Tematem przewodnim konferencji będzie omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Spotkanie jest przede wszystkim adresowane […]

I Kongres PTOL, 15-16 września 2003 r.

Komitety Komitet honorowy Leszek Sikorski – Minister Zdrowia Anna Bańkowska – poseł na Sejm RP, przewodnicząca Kimisji Polityki Społecznej i Rodziny Jolanta Banach – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie GPIPS Alicja Murynowicz – poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Eugenia Tymieniecka – przewodnicząca Rady Nadzorczej ZUS Aleksandra Wiktorow – prezez ZUS […]

Jaka jest idea orzecznictwa lekarskiego

Istotą orzecznictwa lekarskiego jest wypowiadanie się dla różnych celów i w różnej formie o, stwierdzonych w badaniach, odchyleniach w stanie zdrowia. Orzeczenie lekarskie ma istotne znaczenie dlatego, że w wielu przypadkach może od niego zależeć los człowieka, jego zdrowie, warunki bytowe, a nawet wolność i honor. Każdy lekarz, wydając orzeczenie lekarskie, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności i z olbrzymiego kredytu zaufania, jakim obdarzyło go […]

Konferencja „Po pierwsze prewencja”, 21 października 2016 r.

21 października 2016 r. w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się konferencja „Po pierwsze prewencja”, organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Orzecznictwa Lekarskiego oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wydarzenie to adresowane było do lekarzy orzekających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w innych instytucjach zabezpieczenia społecznego, zakładach ubezpieczeniowych, do lekarzy biegłych sądowych oraz do przedstawicieli środowisk […]