×

Aktualności

Bieżące

2017-12-19 Zapraszamy na konferencję ICF - nowe spojrzenie na człowieka organizowaną przez PIU oraz PTOL

2017-12-08 Zapraszamy na konferencję Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach – pomiędzy nauką a praktyką organizowaną we współpracy z PTMU

2017-11-08 Zapraszamy na cykl konferencji naukowych ICF – nowe spojrzenie na człowieka we współpracy z PIU

2017-10-11 Jaka jest istota orzecznictwa lekarskiego?

2017-07-01 Podyplomowe Studia „Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

Ostatni rok

2016-10-21 Konferencja PTOL „Po pierwsze prewencja

2016-10-21 Walne Zgromadzenie Członków PTOL

 

Starsze

2011-06-17 IX Ogólnopolska Konferencja PTOL „Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem medycyny” (cz. II)

2010-06-25 VIII Ogólnopolska Konferencja PTOL „Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem medycyny” (cz. I)

2009-06-26 VII Ogólnopolska Konferencja PTOL „Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych

2008-11-14 XI Seminarium „Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) i jej zastosowania

2008-06-06 Spotkanie absolwentów studiów podyplomowych „Orzecznictwo i Ubezpieczenia”

2008-06-06 VI Ogólnopolska Konferencja PTOL „Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych

2008-06-06 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych i komercyjnych

2008-03-01 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

2007-11-23 V Ogólnopolska Konferencja PTOL

2006-12-09 IV Ogólnopolska Konferencja PTOL „Orzekanie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w ubezpieczeniach komercyjnych i ubezpieczeniu społecznym - zasady orzekania i praktyka​

2006-06-08 V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe podczas Dni Orzecznictwa Lekarskiego „Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego

2004-06-06 III Ogólnopolska Konferencja PTOL „Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej​”

2003-06 II Konferencja PTOL „Orzecznictwo lekarskie dla celów zabezpieczenia społecznego w świetle obowiązujących przepisów​”

2003-09-15 I Kongres PTOL

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO
skr. pocztowa nr 15
01-748 FUP Warszawa 86

adres e-mail:
kontakt@ptol.org.pl