×
21.10.2016 Walne Zgromadzenie

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwo podjęto szereg istotnych dla PTOL decyzji dotyczących formy działania, planów i celów Towarzystwa, kwestii składek członkowskich. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Zarządu.

Więcej infromacji >>

1.07.2017 Studia Podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania sie z propozycją studiów podyplomowych kierowanych do lekarzy oraz pracowników sektora ubezpieczeniowego, przygotowanych w roku akademickim 2017/2018 przez WUM oraz PTMU.

Więcej informacji >>

4-6.10.2018 Kongres EUMASS

W dniach 4-6 października 2018 r. w Maastricht w Holandii odbędzie się kolejny kongres organizowany przez EUMASS. Hasłem wiodącym spotkania będzie w przyszłym roku „Budowa mostów pomiędzy nauką i praktyką”.

Więcej informacji >>

O nas

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego powstało w 2001 r. z inicjatywy lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności, działających w dziedzinie orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Władze towarzystwa stanowią: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Publikacją naukową Towarzystwa jest, wydawane cyklicznie (w formie elektronicznej) „Orzecznictwo Lekarskie”.

Więcej na temat PTOL >>

Cele

Celem Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego jest upowszechnianie wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego, wymiana doświadczeń oraz propagowanie „dobrych praktyk” w tej dziedzinie, a także podejmowanie działań w celu utrzymania wysokiego poziomu etycznego członków Towarzystwa oraz prestiżu naukowego orzecznictwa lekarskiego w Polsce.

Cele te są realizowane poprzez uczestniczenie we wszystkich formach kształcenia lekarzy w orzecznictwie lekarskim, opiniowanie w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie, mogącym przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania orzecznictwa lekarskiego w kraju.

POLSKIE TOWARZYSTWO ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO
skr. pocztowa nr 15
01-748 FUP Warszawa 86

adres e-mail:
kontakt@ptol.org.pl