×
8.12.2017 Zorganizowaliśmy konferencję

Obyła się konferencja Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach – pomiędzy nauką a praktyką zorganizowana przez PTOL wraz z PTMU. Po zakończeniu konferencji odbyło się WZA PTOL.

Więcej informacji >>

19.12.2017 Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję naukową ICF – nowe spojrzenie na człowieka zorganizowaną przez PIU we współpracy z PTOL. Udział bezpłatny. Rejestracja tylko do 17 grudnia.

Więcej informacji >>

4-6.10.2018 Kongres EUMASS

W dniach 4-6 października 2018 w Maastricht w Holandii odbędzie się kolejny kongres organizowany przez EUMASS. Hasłem wiodącym spotkania będzie w przyszłym roku budowa mostów pomiędzy nauką i praktyką.

Więcej informacji >>

O nas

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego powstało w 2001 r. z inicjatywy lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności, działających w dziedzinie orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Władze towarzystwa stanowią: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Publikacją naukową Towarzystwa jest, wydawane cyklicznie (w formie elektronicznej) „Orzecznictwo Lekarskie”.

Więcej na temat PTOL >>

Cele

Celem Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego jest upowszechnianie wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego, wymiana doświadczeń oraz propagowanie „dobrych praktyk” w tej dziedzinie, a także podejmowanie działań w celu utrzymania wysokiego poziomu etycznego członków Towarzystwa oraz prestiżu naukowego orzecznictwa lekarskiego w Polsce.

Cele te są realizowane poprzez uczestniczenie we wszystkich formach kształcenia lekarzy w orzecznictwie lekarskim, opiniowanie w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie, mogącym przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania orzecznictwa lekarskiego w kraju.

Biblioteka

Jaka jest idea orzecznictwa lekarskiego

Istotą orzecznictwa lekarskiego jest wypowiadanie się dla różnych celów i w różnej formie o, stwierdzonych w badaniach, odchyleniach w stanie zdrowia.

Orzeczenie lekarskie ma istotne znaczenie dlatego, że w wielu przypadkach może od niego zależeć los człowieka, jego zdrowie, warunki bytowe, a nawet wolność i honor. Każdy lekarz, wydając orzeczenie lekarskie, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności i z olbrzymiego kredytu zaufania, jakim obdarzyło go społeczeństwo. 

kontynuuj czytanie >>

POLSKIE TOWARZYSTWO ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO
skr. pocztowa nr 15
01-748 FUP Warszawa 86

adres e-mail:
kontakt@ptol.org.pl